TR | EN
  • 0 312 285 76 77
  • 0 312 285 76 66
  • Doktor Sadık Ahmet Cad. No: 35
  • Balgat / ANKARA

Blog

ANKARA KALESİ

Yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen Ankara Kalesi kesin bir veri olmamakla birlikte  Hititli’ler tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Ankara Kalesi 1073’de Selçukluların eline geçmiş 1101’de Haçlılar tarafından alınmış fakat 1227 yılında bir kez daha büyük uğraşlar sonucu Selçuklu’ların eline geçmiştir.Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubat'ın onarttığı kaleye Sultan II.Keykavus da 1249 yıllarında bazı eklemeler yaptırmıştır. Osmanlı döneminde onarım görmeyen kalenin surları Mısır valisi M.Ali Paşa 1892 yılında onartmıştır. Surların bazı yerlerinde rastlanan sütun başlıkları lahit ve heykel parçaları onarımlarda toplama malzemelerin kullanıldığının bir göstergesidir.
Bugün kale içindeki değişik dönemlerden kalmış birçok eski Ankara Evi bulunmaktadır. Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan eski Ankara evleri, sur duvarları ile çevrili dar ve dik bir alanda konumlandıkları için, planları dar alanlardan en çok faydalanmayı gözeterek yapılmış. İki ya da üç katlı olarak ahşap, kerpiç ve tuğladan inşa edilmişler. Arazi yapısının düz olmaması, alt kat planlarının da düzgün olmamasına yol açmış, ama üst katlar cumba tipindeki çıkıntılarla düzgün bir plana kavuşturulmuş. Alt katlar kışlık olarak, kalın duvarlı ve küçük pencereli yapılmış, üst katlar ise yazlık olarak ince duvarlı ve havadar yapılmış. Geniş saçaklar ve "Cihannüma" denilen yazlık odalar Ankara evlerinin belirleyici özelliklerinden. Ahşap tavan süslemelerinde geometrik kompozisyonlar kullanılmıştır. Bazıları çeşitli hizmetlerde kullanılmaktadır. 17.yüzyılın ortasına doğru, 1640 yılında Ankara' ya gelen Evliya Çelebi, kenti ve kentteki yaşamı ayrıntılı biçimde anlatmaktadır. Evliya Çelebi önce ünlü Ankara Kalesinden söz eder. "Ankara'nın yüksek bir dağın tepesine dört kat beyaz taştan yapılmış sağlam bir kalesi vardır. Kale iç içe üç kat surlarla çevrilidir. İç kalenin çevresi kayalıktır. Bu yalçın kayalardan kaleye tırmanmak çok zordur. İç kalede topları çeşitli silahlar, cephane ve 600 ev bulunur. İç Kale aşağılarda ikinci sıra surlarla çevrilidir. Dağın eteklerinde ise üçüncü sıra dış surlar yer alır. Bu dış surlarla tüm kent güvenlik altına alınmıştır." Ankara Belediyeleri tarafında restore edilen bu tarihi mekanlar tüm ihtişam ve güzelliğini korumaktadır.Eyüboğlu Erkek Öğrenci Yurtları olarak Ülkemizin diğer Şehirlerinden okumaya gelmiş öğrencilerimize boş vakitlerinde  alışveriş mekanlarında vakit geçirmektense Ankara’nın bu tarihi güzelliklerinden biri olan Ankara Kalesini görmelerini tavsiye ederiz.